Company

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Napoleona 2
05-230 Kobyłka
KRS: 0000302817
REGON: 141384698
NIP: 125-00-00-237
Initial capital 6 300 000 zł
Legal status: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ownership oversight: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-926 Warszawa
 

Contact data

PIMB Sp. z o.o.
05-230 Kobyłka
ul. Napoleona 2

tel.: +48 22 786 23 26
fax: +48 22 786 18 30

Newsletter
& social media

Subscribe to our free newsletter, keep up to date with current tenders and events in to our company.