Nasza historia

1951

Prekursorem Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych było Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowlanych powołane Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego.

1972

CBKUB zostało przekształcone w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowlanych z Zakładami Doświadczalnymi w Kobyłce i w Bielsku-Białej.

1977

Został powołany Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych (PIMB) przejmując w pełni potencjał i dorobek Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

2004

Ze struktury PIMB wydzielono Zakład Doświadczalny w Biskupcu, obecnie funkcjonujący pod nazwą Zakład Doświadczalny Biskupiec Sp. z o.o.

2008

Zgodnie z Aktem komercjalizacji zmiana formy prawnej na spółkę kapitałową pod firmą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych

Prekursorem Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. było Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowlanych (CBKUB) powołane Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 grudnia 1951 roku, które od chwili powołania podjęło pionierskie prace w zakresie konstrukcji i wdrożeń do przemysłu maszyn i urządzeń niezbędnych do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Przez szereg kolejnych lat funkcjonowania, CBKUB przyczyniło się w znaczny sposób do rozwoju przemysłu maszyn budowlanych rozwijając i unowocześniając bazę projektową, badawczą i produkcyjną.

W 1972 r. w związku z zachodzącymi zmianami w branży maszyn budowlanych CBKUB zostało przekształcone w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowlanych z Zakładami Doświadczalnymi w Kobyłce i w Bielsku-Białej. W związku z koniecznością prowadzenia coraz trudniejszych prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie żurawi samojezdnych w oparciu o dotychczasowy potencjał kadrowy i materialny, Zarządzeniem Nr 8/77 Zjednoczenia Przemysłu Maszyn budowlanych z dnia 20 VII 1977r, wydanym na podstawie Zarządzenia Nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie utworzenia PIMB, został powołany Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych (PIMB) przejmując w pełni potencjał i dorobek Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, co w znaczny sposób ugruntowało jego pozycję w branży oraz wśród jednostek badawczo-rozwojowych w kraju. Przez wiele lat Instytut był zapleczem naukowo-badawczym dawnego Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budowlanych „Bumar”.

Z dniem 1.01.2004 roku ze struktury organizacyjnej Instytutu został wyłączony Zakład Doświadczalny w Biskupcu i na jego bazie utworzono spółkę prawa handlowego, działającą pod firmą Zakład Doświadczalny PIMB Sp. z o.o. (od dnia 10.06.2013 Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o.), w której PIMB Sp. z o.o. posiada 100% udziałów.

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych od dnia 1.05.2008r., zgodnie z Aktem Komercjalizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych funkcjonuje jako spółka kapitałowa pod firmą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym Wspólnikiem Spółki jest Skarb Państwa.

Newsletter
& social media

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, bądź na bieżąco z aktualnymi przetargami i wydarzeniami w naszej firmie.