Pozyskanie zamówienia na dostawę 2 pojazdów dla Tramwai Śląskich Sp. z o.o.

30.04.2019

W dniu 09.04.2019 r. została podpisana przez PIMB Sp. z o.o. umowa z Tramwajami Śląskimi Sp. z o.o. na wyprodukowanie i dostawę 2 sztuk pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej.

Zamówienie zostało pozyskane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Newsletter
& social media

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, bądź na bieżąco z aktualnymi przetargami i wydarzeniami w naszej firmie.