Wizyta Prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w PIMB Sp. z o.o.

15.07.2020

14.07. br. na zaproszenie Prezesa PIMB Sp. z o.o. Pana Jacka Kazimierskiego, Spółkę w Kobyłce odwiedził Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pan Andrzej Kensbok.

W spotkaniu uczestniczył również Prezes Zakładu  Doświadczalnego BISKUPIEC Sp. z o.o, spółki należącej do PIMB, Pan Paweł Chabiera.

Podczas wizyty Prezesi przedstawili historię powstania i rozwoju naszych firm, strukturę sprzedaży, zasadnicze elementy strategii, jak również omówili dotychczasową współpracę ze spółkami PGZ.

Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie gościa z bazą sprzętową i produkcyjną PIMB, przedstawienie aktualnych zdolności produkcyjnych oraz zakresu usług kooperacyjnych Spółki z uwzględnieniem przede wszystkim nowoczesnego parku maszyn CNC – wycinarki wodnej i laserowej oraz krawędziarek. Szczególną uwagę zwrócono na usługi związane z branżą obronną oraz omówiono możliwości rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy. W drugiej połowie sierpnia br. Pan Prezes Andrzej Kensbok odwiedzi również Zakład Doświadczalny Biskupiec Sp. z o.o.


Newsletter
& social media

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, bądź na bieżąco z aktualnymi przetargami i wydarzeniami w naszej firmie.