Sprzedaż nieruchomości położonej w Kobyłce o łącznej powierzchni gruntu 4,2014 ha

20.09.2022

Uprzejmie informujemy, że Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. przeznaczył do zbycia nieruchomości położone w Kobyłce o łącznej powierzchni gruntu 4,2014 ha.

Na zbywaną nieruchomość składa się  prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki z  obrębu 0032;32 w Kobyłce o  nr ewid.:  337, 128/2, 128/3, 128/5, 128/16, 129/2, 129/4, 129/5, 130/45, 130/62 wraz znajdującą się na tych działkach infrastrukturą tj. m.in.

  • budynek stacji z trafostacją  z roku 1978 o powierzchni użytkowej 150,40 m2.
  • stanowisko do badań żurawi ciężkich o pow. 1.175 m2
  • drogi i place z płytami betonowymi o pow. 2.300 m2

Przedmiotowy grunt stanowi część nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym ujętym  w księgach wieczystych o nr KW WA1W/00002265/1,  KW WA1W/00016324/4 oraz  KW WA1W/00144668/3 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wołominie.

Działki  tworzą kompleks stanowiący całość gospodarczą otoczony terenem usługowo-przemysłowym. W pobliżu znajduje się m.in. VENDO PARK KOBYŁKA i LIDL, z drugiej zaś strony osiedle mieszkaniowe domów wielorodzinnych. Nieruchomość położona w zasięgu pełnego uzbrojenia, posiadająca dostęp do drogi publicznej, ulicy Napoleona, poprzez drogi wewnętrzne.  Działki są  częściowo ogrodzone.   Dostępność komunikacyjna bardzo korzystna, stacja PKP oddalona jest o ok. 700 m.

Cena wywoławcza nieruchomości to  10.500.000 zł plus należny podatek VAT w wysokości 23%.

Zbycie nastąpi w formie aukcji przeprowadzonej w drodze publicznej licytacji w dniu 16.11.2022 r. /szczegóły w załączniku/

Informacji na temat nieruchomości udziela

Marek Kalinko
Główny Specjalista ds. Administracyjno-Technicznych
Tel. +48 785 551 913  

e-mail: marek.kalinko@pimb.com.pl

Pełna treść ogłoszenia
Mapa sytuacyjna

Aktualizacje:
10.11.2022 r. – Zawiadomienie o zmianie terminu licytacji

Newsletter
& social media

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, bądź na bieżąco z aktualnymi przetargami i wydarzeniami w naszej firmie.