Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia na terenie PIMB Sp. z o.o.

04.08.2023

PIMB Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie i montaż ogrodzenie z paneli ocynkowanych z drutu o średnicy 4 mm i wysokości min 2 m w ilości 265 mb wraz z 4 szt. bram uchylnych o szerokości 7 m i 1 szt. furtki o szerokości 1,5 m zgodnie z złączonym szkicem oraz dostarczenia i zamontowania do 2 szt. napędów do bram.

Oferty proszę składać drogą mailową na adres: administracja@pimb.com.pl
W tytule maila proszę napisać: OGRODZENIE PRZETARG 2023 r.
W treści maila proszę dane zgodnie z załączonym wzorem tabelki.
Termin składania: 10.08.2023 r., do godz. 12.00

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni.
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Kalinko, tel. 785551913
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Unieważnienie nie powoduje żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

Załączniki:

Treść ogłoszenia do pobrania (PDF)
MAPA SYTUACYJNA NOWE OGRODZENIE PIMB (PDF)
OGRODZENIE PRZETARG WZÓR TABELKI (EXCEL)

Newsletter
& social media

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, bądź na bieżąco z aktualnymi przetargami i wydarzeniami w naszej firmie.