Zapytanie ofertowe na wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki

12.09.2023

Decyzją NR 8/2023/OH Pełnomocnika Wspólnika Spółki z dnia 27.09.2023 r. do badania sprawozdania finansowego Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023 oraz za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 wybrana została oferta Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.


Pełna treść ogłoszenia [.docx]
zał. nr 1 FORMULARZ OFERTY [.docx]
zał. nr 2 INFORMACJE O JEDNOSTCE [.docx]
zał. nr 3 KLAUZULA INFORMACYJNA [.docx]

Newsletter
& social media

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, bądź na bieżąco z aktualnymi przetargami i wydarzeniami w naszej firmie.