Sprzedaż działki o nr 130/60

09.10.2020

ZARZĄD PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MASZYN BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 05-230 KOBYŁKA ul. Napoleona 2, działając na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zawartej w Protokole NZW z dnia 06.12.2019 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

ogłasza
AUKCJĘ W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI

na sprzedaż łączną prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących całość gospodarczą oraz prawa własności budynku wraz z infrastrukturą wyposażenia na co składają się:
a. prawo użytkowania wieczystego gruntu działki o nr 128/11 o powierzchni 1.217 m2 obręb 0032-32 w Kobyłce dla której Sąd Rejonowy w Wołominie prowadzi KW o nr WA1W/00016324/4;
b. prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr ew. 130/60 o powierzchni 4087 m2 powstałej w wyniku DECYZJI Nr 352/2020 Burmistrz Miasta Kobyłka z dnia 10.04.2020 r. z podziału działki nr ew. 130/59 obręb 0032-32 w Kobyłce objętej KW prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie o nr WA1W/00144668/3 oraz prawo własności posadowionego na działce o nr 130/60 budynku kotłowni nr inwentarzowy 103/0004 wraz z infrastrukturą wyposażenia…

Pełna treść ogłoszenia.

Newsletter
& social media

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, bądź na bieżąco z aktualnymi przetargami i wydarzeniami w naszej firmie.